funderinglogo

Vragen en antwoorden

Stichting Fundering

Wie is Stichting Fundering of door wie is stichting Fundering opgericht?
De stichting is opgericht door Marnix Norder (Steenvlinder) en Irma Langeraert (Anders Financieren). Zij willen mogelijk maken dat zelfbouw voor een brede groep beschikbaar is, omdat bouwen aan je eigen toekomst de allerbeste investering is die je kunt doen wanneer je een nieuw bestaan moet opbouwen.

Voor wie is de Stichting Fundering bedoeld?
De stichting is bedoeld voor mensen die nog niet via de reguliere weg aan een woninghypotheek kunnen komen, maar hier wel perspectief voor hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld statushouders, een groep met wie we de pilot uitvoeren op twee locaties. Maar het kan ook gaan om andere mensen met een lastige toegang tot de woningmarkt, bijvoorbeeld jongeren, die we de kans willen geven om aan hun eigen toekomst te bouwen.

Kan iedereen zomaar meedoen?
Per project wordt door het bestuur van Stichting Fundering de doelgroep bepaald. Wie uiteindelijk kan deelnemen wordt bepaald door een sollicitatieprocedure. Wij bekijken per persoon wat zijn of haar verhaal is en of dit past bij de beoogde doelgroep van Fundering. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende motivatie en mogelijkheden zijn bij de deelnemers om het project tot een goed einde te brengen.

Wat doet de Stichting Fundering precies?
De stichting zorgt ervoor dat via een speciale financiële regeling, deelnemers van het project de beschikking hebben over een kluswoning en een bouwbudget om er een échte woning van te maken. De deelnemers krijgen de woning in eerste instantie in bruikleen. Hiervoor maken we duidelijke afspraken en de klussers starten met bouwen. Door samen met andere klussers in het complex bezig te zijn, leggen zij veel sociale contacten wat goed is voor de participatie in de maatschappij. Zodra de woning af is, gaat de deelnemer de woning huren tegen een sociale huur. Ook krijgen zij de mogelijkheid om de woning binnen een bepaalde tijd van Stichting Fundering over te kopen. 

Wat is de missie/visie van Stichting Fundering?
Bijzondere doelgroepen die door inzet van arbeid, creativiteit, doorzettingsvermogen een eigen woning willen realiseren - (maar niet onmiddellijk voor een reguliere woninghypotheek in aanmerking komen) - ondersteunen bij zelfbouwen. Hierdoor werkt indirect ook aan de opbouw van eigen vermogen en een optimale participatie en integratie in de maatschappij.
 
Heeft Stichting Fundering een winstoogmerk?
Nee, de stichting is belangeloos en heeft geen winstoogmerk. Het is opgericht om zelfbouw ook mogelijk te maken voor mensen die geen hypotheek kunnen krijgen en wel zeer geschikt en/of geïnteresseerd zijn in zelfbouw.

Zelfbouw

Wat houdt het concept zelfbouw in?
Onder zelfbouw (eigenbouw) valt zowel het bouwen van een eigen huis op een kavel als het verbouwen van een kluswoning in een bestaand gebouw.
 
Wat zijn de voordelen van zelfbouw?

Het belangrijkste voordeel dat wij voeren voor zelfbouw is dat de klusser de woning precies zo kan maken zoals hij of zij wil: qua indeling, ontwerp en materiaalkeuze kan iemand de woning écht naar de eigen hand zetten.
Verder zorgt zelfbouw voor meer betrokkenheid bij de de woning en de omgeving: want wie zijn hart en ziel ergens in legt, raakt nauw verbonden met de buurt (en in het geval van statushouders bevordert het de integratie).
Zelfbouw heeft ook financiële voordelen. Door zelf arbeid en tijd te spenderen aan het realiseren van de eigen woning, kunnen de kosten zo’n 25 tot 30% lager zijn dan wanneer de bouw wordt uitbesteed aan een aannemer.

Hoe vindt de toewijzing van kluswoningen plaats? Zijn alle leegstaande objecten geschikt voor kluswoningen?
Bijna alle leegstaande objecten zijn geschikt: scholen, kantoren, ziekenhuizen, loodsen, gemeentehuizen, etc. Het kan gaan om oppervlakten van 100m2 of 10.000m2, alles is mogelijk. Het is wel belangrijk dat een gemeente mee wil werken aan een eventuele bestemmingswijziging, als dat nodig is. De stichting zal overleg voeren met de desbetreffende gemeente.
 
Wat is een kluspaspoort en kavelpaspoort en waarom is dit nodig?

We willen dat mensen individueel aan de slag kunnen gaan en (ver)bouwen zoals zij dat zelf willen, maar andere zelfbouwers en de omgeving moeten er geen last van hebben. En andersom. Daarom hebben we enkele basisregels vastgelegd in een kavel- of kluspaspoort. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de woning mag worden, hoe de kozijnen van de kluswoning eruit moeten komen te zien, dat de gevel van een bepaald materiaal moet worden gemaakt of dat er een zelfbewoningsplicht geldt. Ook moet de woning voldoen aan het actuele Bouwbesluit. De regels en bijzonderheden staan per kavel omschreven in het paspoor

Deelnemers

Hoe verloopt het zelfbouwtraject als een deelnemer een woning krijgt toegewezen?
Er vindt selectie plaats: er wordt gekeken of iemand daadwerkelijk in staat is zelfbouw af te maken. Zowel qua kennis als qua financiering. Ook gaat het erom dat mensen voor langere tijd op die plek willen blijven voor hun nieuwe toekomst. Alleen de meest geschikten kunnen beginnen. Er wordt (net als bij Steenvlinder) begeleiding gegeven aan de zelfbouwers. Extra is dat integratie, opleiding en omgaan met de buurt wordt georganiseerd rond de zelfbouw.

Financiering


Hoe wordt de financiering voor de klushuizen geregeld?
Particulieren financieren dit d.m.v. een obligatie. Ook Triodos Bank doet mee in de financiering. Het is dus geen overheidsgeld, maar particulier geld waarmee de stichting Fundering het financiert.

Deelnemende gemeentes

Welke gemeentes werken mee? Waar worden nog meer projecten opgestart? Hoeveel projecten zijn er gepland voor 2017?
Op dit moment zijn er in 2017 twee projecten die in ieder geval doorgang vinden: in de gemeente Boskoop en Vlaardingen. Verder zijn we in ver gevorderde gesprekken in Leiden, de verwachting is hierbij ook dat deze in 2017 van start gaat. De stichting is constant op zoek naar nieuwe locaties!
 
Wat merk ik er van als omwonende van als Fundering in mijn buurt kluswoningen beschikbaar stelt?

Eigenlijk niets. Wel vragen we of er vrijwilligers mee willen doen om de deelnemers wegwijs te maken in de gemeenschap.
 
Wat wordt er van de inwoners uit de gemeente verwacht?
We vinden het prettig als omwonenden een open, positieve houding hebben tegenover dit initiatief. Uiteraard betrekken wij de buurt vanaf het begin bij de plannen. Tevens kunt u zich opgeven als vrijwilliger.

Overig

Waar kan ik terecht als ik vragen hebt?
U kunt contact opnemen met de stichting Fundering. info@fundering.org
 
Ik vind het een mooi maatschappelijk initiatief. Hoe kan ik dit ondersteunen?
U kunt een donatie doen aan de stichting, deelnemen aan de obligatie of u aanmelden als vrijwilliger