funderinglogo

Over ons

Stichting Fundering is een jonge Stichting zonder winstoogmerk. Wij willen zelfbouw mogelijk maken voor mensen die lastig toegang hebben tot de koopwoningmarkt. Wij opereren onafhankelijk van de overheid en maken de projecten van Fundering mogelijk met privaat geld.

Door zelfbouw en alternatieve financiering slim te combineren stelt Stichting Fundering in eerste instantie statushouders in staat om zelf hun eigen woning te bouwen. Later wil Stichting Fundering ook andere groepen bedienen. Stichting Fundering maakt het mogelijk dat de statushouders aan de slag kan in ‘zijn’ woning, de woning vervolgens gaat huren en mogelijk op termijn zelfs kopen. ​Het doel van de stichting Fundering is om minimaal 100 kluswoningen aan te kopen binnen een periode van ongeveer twee jaar. 

Gegevens over Stichting Fundering

Naam: Stichting Fundering Nieuw Thuis

Fiscaal nummer: 857230281

Contactgegevens:
Anna van Saksenlaan 10
2594 HT Den Haag
Telefoon: 070 — 444 90 94
Mail: info@fundering.org 

Lees hier het beleidsplan 2018 — 2021 van Stichting Fundering

Bestuur

Stichting Fundering is in 2017 opgericht op initiatief van Marnix Norder (directeur en eigenaar van Steenvlinder BV) en Irma Langeraert (directeur van ILFA en Anders Financieren). Zij vormen momenteel het tweehoofdig bestuur van de Stichting. Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Marnix Norder (voorzitter)

 Marnix Norder. Voorzitter Stichting Fundering

Irma Langeraert. Penningmeester Stichting Fundering

Het bestuur van Stichting Fundering heeft behoefte aan versterking met een derde bestuurslid. Ook willen de huidige bestuursleden, in het belang van een goede gouvernante, op termijn uit het bestuur treden. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met één van de huidige bestuursleden. De profielschets is via onderstaande link te downloaden.

Profielschets 

Visie

Het hebben van een eigen woning is voor veel Nederlanders de basis in hun bestaan. Je bent er thuis maar het is ook een manier om aan vermogensopbouw te doen, te verankeren in de samenleving, er bij te horen. Door het slim combineren van zelfbouw en alternatieve financiering wil de Stichting Fundering het voor meer mensen mogelijk maken om een eigen woning te realiseren.

Missie

Bijzondere doelgroepen die door inzet van arbeid, creativiteit, doorzettingsvermogen een eigen woning willen realiseren maar niet onmiddellijk voor een reguliere woninghypotheek in aanmerking komen, ondersteunen bij zelfbouwen waardoor men indirect ook werkt aan de opbouw van eigen vermogen en een optimale participatie en integratie in de maatschappij.

Werkwijze en financiering Stichting

Stichting Fundering koopt (in samenwerking met Steenvlinder) kluswoningen aan en begeleidt de deelnemers gedurende de (ver)bouw aan de woning. De eerste jaren treedt Fundering op als verhuurder. Uiteindelijk is het doel dat de deelnemer de woning van Fundering koopt. De stichting wordt gefinancierd door middel van de uitgifte van een impactvolle obligatie. De emissie van de obligatie verloopt via AndersFinancieren.