funderinglogo

Leegstaand vastgoed kans voor betaalbare kluswoningen

Informatie voor gemeenten

Zelfbouw in bestaand vastgoed is de ultieme manier om duurzame woningen te realiseren. Fundering biedt een perspectief op het bezit van een eigen gebouwde woning aan groepen die, om verschillende redenen, geen reguliere hypotheek kunnen krijgen, bijvoorbeeld statushouders. In een klaswoning van Fundering kunnen onze deelnemers zelf aan de slag om een woning te maken, met alle voordelen van dien: betrokkenheid bij de buurt, het gevoel ergens bij te horen en, indien van toepassing, snellere integratie en participatie. Onze deelnemers bepalen zelf, door middel van eigen arbeid, de waarde van hun woning. Hiermee bouwen ze letterlijk aan een nieuwe toekomst.

Voordelen voor gemeenten op een rij:

  • Geen tijdelijke oplossing
  • Martkconforme verkoopprijs van gemeentelijk vastgoed
  • Minder druk op de sociale woningvoorraad
  • Goed voor de lokale economie en het kleinbedrijf
  • Vermindering leegstand
  • Gemengd wonen met ‘gewone’ klussers
  • Mogelijkheid om de omgeving actief en passief te betrekken bij het initiatief
  • Versnelde integratie en participatie

Hoe werkt het?

Allereerst dient er een gebouw te zijn dat geschikt is voor de herontwikkeling tot kluswoningen. Bijna alle gebouwen zijn hier gelukkig voor geschikt, mits de gemeente mee wil werken aan een eventuele bestemmingswijziging als dat nodig is. Als er een gebouw is en alles wordt voorbereid, zal Fundering geschikte deelnemers selecteren die kunnen deelnemen aan het project. Het aantal kandidaten en de andere voorwaarden verlopen in nauw overleg met de gemeente. Waar Fundering onder andere op let is of er voldoende motivatie en kennis is, in combinatie met financiële mogelijkheden. Dat betekent niet dat zij alles zelf moeten betalen en alles van de Nederlandse bouwregels moeten weten, dat komt daarna.

Financiële ondersteuning

Het reguliere concept van zelfbouw is dat de kluswoning verkocht wordt aan de uiteindelijke bewoner zodra de woning klus-gereed is. De woning zal vaak gefinancierd zijn door middel van een woninghypotheek met eventueel een bouwdepot. Voor onze deelnemers ligt deze route niet open. Zolang zij geen hypotheek kunnen krijgen, neemt Fundering het eigendom van de woning op zich. Tijdens de verbouwing stelt Fundering de kluswoning aan de deelnemer ter beschikking op basis van een gebruiksovereenkomst. Voor de verbouwing stelt Fundering een klasbudget beschikbaar voor materialen e.d. De deelnemer zal veel zelf moeten doen. Als de woning gereed is huurt de deelnemer de woning tegen een sociale huurprijs. De deelnemer heeft vervolgens gedurende enkele jaren het recht de door hem gerealiseerde woning te kopen tegen kostprijs.

Begeleiding

Fundering biedt naast financiële oplossingen ook begeleiding aan statushouders om hen op weg te helpen. Zij worden wegwijs gemaakt in de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot bouw, leren contact leggen met aannemers, leveranciers etc. Voor de begeleiding maakt de stichting ook gebruik van externe partners die kennis kunnen overdragen aan de statushouders. Verder leggen zij contact met zelfbouwers uit Nederland. Op deze manier integreren zij optimaal en probeert de stichting het maximale uit het project te halen.

Fundering ook in uw gemeente? Neem contact op! We komen graag vrijblijvend langs voor een presentatie over onze aanpak. info@fundering.org of bel 070 - 4449894